Bel voor vragen of meld je meteen aan!
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Afwijkend looppatroon

Dit alles kan onderdeel van het beginnend lopen zijn, maar het komt ook regelmatig voor het afwijkend looppatroon blijft bestaan. Als uw kindje 2 maanden na aanvang van het lopen nog steeds een afwijkend looppatroon laat zien, is het goed om met ons contact op te nemen.

Als uw kindje net begint te lopen kan het zijn dat het naast het lopen op platte voetjes andere manieren van lopen laat zien:

Ook kan het zijn dat uw kindje regelmatig valt.


Dit alles kan onderdeel van het beginnend lopen zijn, maar het komt ook regelmatig voor het afwijkend looppatroon blijft bestaan. Als uw kindje 2 maanden na aanvang van het lopen nog steeds een afwijkend looppatroon laat zien, is het goed om met ons contact op te nemen.


Wij kijken dan samen met u naar de oorzaak van het afwijkende looppatroon en geven adviezen om het looppatroon te normaliseren.

Tenen lopen

Tenen lopen kan een normale variatie zijn van het looppatroon tot 2 jaar. Echter hoe langer uw kindje op de tenen loopt, hoe moeilijker dit looppatroon te corrigeren is met vervelende gevolgen zoals:

Tenen lopen heeft verschillende oorzaken:

Behandeling tenen lopen

De behandeling van uw kindje is gericht op het verminderen van het tenen lopen, verkortingen van de kuitspieren te voorkomen of op te heffen, het evenwicht te verbeteren en het vallen te verminderen. Naast oefeningen wordt ook vaak schoenadvies gegeven. Aan u als ouder wordt een actieve rol gevraagd in de thuissituatie.

Met doorgezakte voeten of op de binnenkant van de voeten lopen 

Bij een aantal kindjes valt op dat zij tijdens de motorische mijlpaal ‘gaan staan’ met doorgezakte voetjes staan of zelfs alleen maar op de binnenkant van hun voetjes staan. Door het oefenen van het staan en lopen neemt dit vaak af. Echter in sommige gevallen gebeurt dit niet of te weinig en ondervinden ze problemen bij het los gaan lopen.

Vaak zie je bij deze kindjes:

Het kan zijn dat de afwijkende stand in beide voeten of juist maar in één voet voorkomt. Ook kan het zijn dat de afwijkende stand in de linker en rechtervoet verschillend is.

Als deze kindjes eenmaal lopen ondervinden zij vaak problemen met:

In de basisschoolleeftijd hebben deze kinderen vaak problemen:

Oorzaken:

Behandeling doorgezakte voeten

De behandeling van uw kindje is gericht op correctie van de voetstand middels schoenadvies en motorische adviezen. Ook werken wij samen met een podotherapeut. Deze kan een aanpassing in de schoenen maken en vanaf de leeftijd van 4 jaar zo nodig zooltjes aanmeten.


Verder richt de behandeling zich op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van uw kindje. Dit gebeurt laagfrequent 2-4x per jaar. Hierbij wordt de motoriek en voetstand van uw kindje geëvalueerd en krijgt u adviezen voor thuis om de motoriek te stimuleren. Als het nodig is gaan wij ook naar het kinderdagverblijf om adviezen te geven.


Doel van de behandeling is dat wanneer uw kindje naar de basisschool gaat, het goed mee kan doen met leeftijdsgenootjes tijdens het buitenspelen en de gymlessen. Een ander doel is het voorkomen van pijn en vermoeidheidsklachten in de voeten en benen.

Met de voeten naar binnen of buiten lopen

Wanneer uw kindje met zijn/haar voeten naar binnen of buiten loopt, kan dit verschillende oorzaken hebben:

Kinderen die met de voeten naar binnen lopen, zitten vaak in een W-zit of televisiezit. Probeer deze manier van zitten bij uw kindje te voorkomen.

Gevolgen met voeten naar binnen of buiten lopen

Een gevolg van het naar binnen lopen met de voeten kan zijn dat uw kindje over zijn eigen voeten struikelt en regelmatig valt. Vaak verergert dit als uw kindje gaat rennen. Het naar binnen lopen met de voeten verdwijnt nagenoeg altijd rond het 12e levensjaar.


Kinderen die met de voeten naar buiten lopen doen dit vaak als gevolg van verminderde kracht in de benen/billen in combinatie met een lage spierspanning in hun lijf. Naast het naar buiten zetten van de voeten, worden ook vaak de knieën overstrekt. Op deze manier worden gewrichten  ‘op slot’ gezet,  waardoor het lopen minder inspanning kost. Deze kinderen bewegen vaak minder soepel. In sommige gevallen ligt de oorzaak in de bouw van de heupen, de boven- en/of onderbenen en de voeten.

Behandeling

Middels onderzoek kan de kinderfysiotherapeut bij uw kindje de lichamelijke oorzaken opsporen van het naar binnen of naar buiten lopen met de voeten. Ook wordt de motorische ontwikkeling van uw kindje in kaart gebracht.


De behandeling is gericht op uw hulpvraag. Samen wordt bekeken in hoeverre en op welke manier verbetering mogelijk is. Eventueel vindt, na overleg met u, doorverwijzing plaats naar een arts voor verder onderzoek.

Regelmatig vallen

Wanneer uw kindje gaat lopen is het normaal dat het in de beginfase regelmatig valt. Dit heeft te maken met een nog onvoldoende ontwikkeld evenwicht. Geleidelijk aan wordt het vallen minder. Wanneer uw kindje sneller gaat lopen of gaat rennen, kan het vallen voor een periode terugkomen. Wanneer het vallen echter blijft bestaan is het goed om te kijken wat de reden daarvoor is.

Mogelijke oorzaken:

Behandeling regelmatig vallen

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek brengt de mogelijke oorzaken in kaart. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek, een lichamelijk en een motorisch onderzoek van uw kind. Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld dat gericht is op het verminderen en/of het opheffen van het vallen van uw kind. Naast behandeling in de praktijk worden voor thuis adviezen en gerichte oefeningen gegeven. Als het nodig is gaan wij ook naar het kinderdagverblijf om adviezen te geven. 

Deel dit bericht!

Zoek naar andere interessante artikelen