Behandeling

De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk en is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te stimuleren. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn leefomgeving: thuis, op school, op de sportclub en in zijn/haar vriendenclub.

Het oefenmateriaal is speciaal afgestemd op kinderen, om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uit te lokken. Tijdens het oefenen worden er vaak spelelementen ingebouwd.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings-, hanterings- en speladviezen aan ouders. Op die manier kunt u samen met uw kind thuis oefenen.

kinderfysiotherapie boxtel

Bij kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap vindt behandeling meestal thuis plaats.

Soms kan behandeling ook op school plaatsvinden.

 

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

 

Een behandeling kinderfysiotherapie duurt tussen de 30 en 40 minuten, afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt extra tijd gereserveerd voor overleg en verslaggeving.

 

Regelmatig is het zinvol om andere disciplines zoals kinderlogopedie , kinderergotherapie, podotherapie, te betrekken in onze behandeling. Zie onder ‘samenwerken‘.