Bel voor vragen of meld je meteen aan!
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Behandelingen kinder- en jeugdfysiotherapie

Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk die zich uitsluitend richt op de behandeling van kinderen en jongeren met houdings- en bewegingsgerelateerde problemen in de leeftijd van 0 – 18 jaar.

Fysiotherapie voor kinderen tot 12 jaar

Behandelplan opstellen

De behandeling wordt voorafgegaan door intake en onderzoek. Na aanmelding wordt tijdens de intake een vraaggesprek afgenomen om inzicht te krijgen in de hulpvraag en factoren die daarmee samenhangen. Tijdens het onderzoek wordt de spontane motoriek en het motorisch gedrag van uw kind geobserveerd en worden er gestandaardiseerde testen afgenomen. Om een zo compleet mogelijk beeld van het motorisch functioneren van uw kind te krijgen, kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau-arts, huisarts, leerkracht of medisch specialist. Hiervoor zijn meerdere afspraken nodig. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met u als ouder(s )en/of uw kind en stelt een behandelplan op.

De behandeling

De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk en is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te stimuleren. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn leefomgeving: thuis, op school, op de sportclub en in zijn/haar vriendenclub. Het oefenmateriaal is speciaal afgestemd op kinderen, om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uit te lokken. Tijdens het oefenen worden er vaak spelelementen ingebouwd.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings-, hanterings- en speladviezen aan ouders. Op die manier kunt u samen met uw kind thuis oefenen.

Bij kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap vindt behandeling meestal thuis plaats.

Soms kan behandeling ook op school plaatsvinden.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren. Gemiddeld duurt een behandeling tussen de 30 en 40 minuten, waarbij extra tijd gereserveerd wordt voor overleg en verslaglegging. Regelmatig is het zinvol om andere disciplines zoals kinderlogopedie, kinderergotherapie, podotherapie, te betrekken in onze behandeling. Zie onder ‘samenwerken

Verslaglegging

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met u besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Het geheel wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag of een behandelverslag na afsluiting van de behandeling. Dit verslag ontvangt u middels een beveiligde e-mailverbinding. In alle gevallen ontvangt de huisarts een kopie van bovengenoemd verslag. In sommige gevallen ontvangt u echter geen onderzoeksverslag maar een behandelverslag na afsluiting van de behandeling. De huisarts ontvangt in alle gevallen kopie van dit verslag.

Samenwerken

Wanneer er aanwijzingen zijn dat er bij uw kind sprake is van meer dan alleen een motorisch probleem, hebben wij de mogelijkheid u door te verwijzen naar een:

 

Ergotherapeut

(pre)Logopedist

Kinder- en jeugdpsycholoog

Podotherapeut

Fysiotherapie Boxtel

Fysiotherapie Sint-Oedenrode

 

Hierdoor is het mogelijk om uw kind multidisciplinair te onderzoeken en/of te behandelen. Wij werken nauw met hen samen.

Soms vinden wij het zinvol om het (motorisch) functioneren van uw kind te bespreken met de leerkracht en/of Intern Begeleider en samen naar oplossingen te zoeken. Ook kan overleg met de huisarts, consultatiebureau-arts, kinderarts of andere disciplines die uw kind (mede)behandelen gewenst zijn. Tevens werken wij nauw samen met de kinderfysiotherapiepraktijken in Vught en in ‘s-Hertogenbosch

Fysiotherapie voor kinderen tot 12 jaar

Fysiotherapie voor jongeren

Behandelplan opstellen

De behandeling wordt voorafgegaan door intake en onderzoek. Na aanmelding wordt tijdens de intake een vraaggesprek met je afgenomen om inzicht te krijgen in jouw hulpvraag en factoren die daarmee samenhangen. Tijdens het onderzoek wordt geobserveerd hoe jij beweegt en worden er gestandaardiseerde testen afgenomen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, kan het nodig zijn om informatie in te winnen bij je ouders, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met jou en/of je ouders/verzorgers en stelt een behandelplan op.

De behandeling

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met je besproken. We maken je de oorzaak van je klachten duidelijk en laten je weten wat we voor je kunnen betekenen. Hierna starten we de behandeling. Een aantal klachten is leeftijds-/groei gebonden en van tijdelijke aard. Het kan zijn dat we je het advies geven om:

Samen zoeken we naar wat nodig is om zonder pijnklachten te bewegen. Een behandeling duurt tussen de 30 en 40 minuten, afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt extra tijd gereserveerd voor overleg en verslaglegging.

Verslaglegging

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met je besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Het geheel  wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag. Dit verslag ontvang je middels een beveiligde e-mail verbinding. In sommige gevallen ontvang je echter geen onderzoeksverslag maar een behandelverslag na afsluiting van de behandeling. De huisarts ontvangt in alle gevallen kopie van dit verslag.

Samenwerken

Wanneer er aanwijzingen zijn dat er sprake is van meer dan alleen een  probleem in het bewegend functioneren, hebben wij de mogelijkheid je door te verwijzen naar een:

 

Podotherapeut

Fysiotherapie Boxtel

Fysiotherapie Sint-Oedenrode

Kinder- en jeugdpsycholoog

 

Samen met hen zoeken we naar een passende oplossing voor jouw probleem.

Soms kan overleg met de huisarts, medisch specialist of andere disciplines  gewenst zijn. Tevens werken wij nauw samen met de kinderfysiotherapiepraktijken in Vught en in ‘s-Hertogenbosch

 

Fysiotherapie voor jongeren

Door spelenderwijs te bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal verloopt dit vanzelf en zonder problemen. Echter bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling vertraagd of anders dan gebruikelijk. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Dit kan belemmerend werken in hun ontwikkeling op meerdere gebieden.

Door uw kind te observeren en te onderzoeken proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind.

Kinderen vragen een specifieke, eigen benaderingswijze. Onze kinderfysiotherapeuten beschikken over uitgebreide kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Zij houden rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Plezier in bewegen vinden wij erg belangrijk. Het spelelement is tijdens het oefenen duidelijk aanwezig.


Bij de behandeling van kinderen wordt u als ouder duidelijk betrokken. Ook kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau-arts, leerkracht of medisch specialist.

Ook behandelen wij (sport)blessures, houdingsgerelateerde klachten, ademhalingsproblematiek en doen wij de nabehandeling van botbreuken.


Wij werken hulpvraaggericht en gaan samen met u en uw kind op zoek naar oplossingen die passend zijn in jullie situatie.

Specialistische hulp van onze kinderfysiotherapeuten

Onze kinderfysiotherapeuten beschikken over uitgebreide kennis van aandoeningen die vaak bij kinderen/jongeren voorkomen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Wij werken hulpvraaggericht en gaan samen op zoek naar een oplossing die passend is in zijn/haar situatie. Bent u benieuwd u of wij wat kunnen betekenen voor uw kind? Neem dan contact op om al dan niet uitsluitsel te kunnen geven over de signalen die u ziet of een behandelplan op te kunnen stellen.

Fysiotherapie voor kinderen tot 12 jaar

Behandelplan opstellen

De behandeling wordt voorafgegaan door intake en onderzoek. Na aanmelding wordt tijdens de intake een vraaggesprek afgenomen om inzicht te krijgen in de hulpvraag en factoren die daarmee samenhangen. Tijdens het onderzoek wordt de spontane motoriek en het motorisch gedrag van uw kind geobserveerd en worden er gestandaardiseerde testen afgenomen. Om een zo compleet mogelijk beeld van het motorisch functioneren van uw kind te krijgen, kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau-arts, huisarts, leerkracht of medisch specialist. Hiervoor zijn meerdere afspraken nodig. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met u als ouder(s )en/of uw kind en stelt een behandelplan op.

De behandeling

De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk en is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te stimuleren. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn leefomgeving: thuis, op school, op de sportclub en in zijn/haar vriendenclub. Het oefenmateriaal is speciaal afgestemd op kinderen, om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uit te lokken. Tijdens het oefenen worden er vaak spelelementen ingebouwd.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings-, hanterings- en speladviezen aan ouders. Op die manier kunt u samen met uw kind thuis oefenen.

Bij kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap vindt behandeling meestal thuis plaats.

Soms kan behandeling ook op school plaatsvinden.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren. Gemiddeld duurt een behandeling tussen de 30 en 40 minuten, waarbij extra tijd gereserveerd wordt voor overleg en verslaglegging. Regelmatig is het zinvol om andere disciplines zoals kinderlogopedie, kinderergotherapie, podotherapie, te betrekken in onze behandeling. Zie onder ‘samenwerken

Verslaglegging

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met u besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Het geheel wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag of een behandelverslag na afsluiting van de behandeling. Dit verslag ontvangt u middels een beveiligde e-mailverbinding. In alle gevallen ontvangt de huisarts een kopie van bovengenoemd verslag. In sommige gevallen ontvangt u echter geen onderzoeksverslag maar een behandelverslag na afsluiting van de behandeling. De huisarts ontvangt in alle gevallen kopie van dit verslag.

Samenwerken

Wanneer er aanwijzingen zijn dat er bij uw kind sprake is van meer dan alleen een motorisch probleem, hebben wij de mogelijkheid u door te verwijzen naar een:

 

Ergotherapeut

(pre)Logopedist

Kinder- en jeugdpsycholoog

Podotherapeut

Fysiotherapie Boxtel

Fysiotherapie Sint-Oedenrode

 

Hierdoor is het mogelijk om uw kind multidisciplinair te onderzoeken en/of te behandelen. Wij werken nauw met hen samen.

Soms vinden wij het zinvol om het (motorisch) functioneren van uw kind te bespreken met de leerkracht en/of Intern Begeleider en samen naar oplossingen te zoeken. Ook kan overleg met de huisarts, consultatiebureau-arts, kinderarts of andere disciplines die uw kind (mede)behandelen gewenst zijn. Tevens werken wij nauw samen met de kinderfysiotherapiepraktijken in Vught en in ‘s-Hertogenbosch

Fysiotherapie voor kinderen tot 12 jaar

Fysiotherapie voor jongeren

Behandelplan opstellen

De behandeling wordt voorafgegaan door intake en onderzoek. Na aanmelding wordt tijdens de intake een vraaggesprek met je afgenomen om inzicht te krijgen in jouw hulpvraag en factoren die daarmee samenhangen. Tijdens het onderzoek wordt geobserveerd hoe jij beweegt en worden er gestandaardiseerde testen afgenomen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, kan het nodig zijn om informatie in te winnen bij je ouders, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met jou en/of je ouders/verzorgers en stelt een behandelplan op.

De behandeling

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met je besproken. We maken je de oorzaak van je klachten duidelijk en laten je weten wat we voor je kunnen betekenen. Hierna starten we de behandeling. Een aantal klachten is leeftijds-/groei gebonden en van tijdelijke aard. Het kan zijn dat we je het advies geven om:

Samen zoeken we naar wat nodig is om zonder pijnklachten te bewegen. Een behandeling duurt tussen de 30 en 40 minuten, afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt extra tijd gereserveerd voor overleg en verslaglegging.

Verslaglegging

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met je besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Het geheel  wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag. Dit verslag ontvang je middels een beveiligde e-mail verbinding. In sommige gevallen ontvang je echter geen onderzoeksverslag maar een behandelverslag na afsluiting van de behandeling. De huisarts ontvangt in alle gevallen kopie van dit verslag.

Samenwerken

Wanneer er aanwijzingen zijn dat er sprake is van meer dan alleen een  probleem in het bewegend functioneren, hebben wij de mogelijkheid je door te verwijzen naar een:

 

Podotherapeut

Fysiotherapie Boxtel

Fysiotherapie Sint-Oedenrode

Kinder- en jeugdpsycholoog

 

Samen met hen zoeken we naar een passende oplossing voor jouw probleem.

Soms kan overleg met de huisarts, medisch specialist of andere disciplines  gewenst zijn. Tevens werken wij nauw samen met de kinderfysiotherapiepraktijken in Vught en in ‘s-Hertogenbosch

 

Fysiotherapie voor jongeren