Bejegeningsreglement

Voor de omgang met en het behandelen van de kinderen en jongeren zijn door  een aantal Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad richtlijnen opgesteld:

  • De werkwijze voor de behandeling van uw kind wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de kinderfysiotherapeut in kwestie kan oordelen of uw kind behandeld kan worden.
  • Als er derden (bv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.
  • De kinderfysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u en uw kind respectvol te gedragen en ongewenst, informeel gedrag achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met uw kind/jongere, u als ouder en de behandelend kinderfysiotherapeut een andere kinderfysiotherapeut worden ingezet of zal de behandeling beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met kind/jongere of ouders blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.