Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

baby’s

Voorkeurshouding en afplatting schedel

Wanneer een baby zijn of haar hoofdje langere tijd het liefst naar links, naar rechts of juist in het midden houdt, spreekt men van een voorkeurshouding. Deze houding leidt tot een asymmetrische ontwikkeling. Ook kan het nog zachte schedeltje aan de zijkant en/of achterkant afgeplat raken op de plek waar het de meeste tijd op ligt. Wanneer hier niets aan gedaan wordt kan dit leiden tot permanente afplatting of scheefgroei van de schedel.

Lees verder »

Afwijkend looppatroon

Dit alles kan onderdeel van het beginnend lopen zijn, maar het komt ook regelmatig voor het afwijkend looppatroon blijft bestaan. Als uw kindje 2 maanden na aanvang van het lopen nog steeds een afwijkend looppatroon laat zien, is het goed om met ons contact op te nemen.

Lees verder »

Prematuur en dysmatuur baby

Een zwangerschap duurt gemiddeld 37 tot 40 weken. We spreken van vroeggeboorte of prematuriteit wanneer uw baby geboren wordt bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken. Deze baby’s worden prematuren genoemd. Een vroeggeboorte met de duur van minder of gelijk aan 32 zwangerschapsweken wordt als extreme prematuriteit gedefinieerd. Ongeveer 7% van de baby’s wordt prematuur geboren.

Lees verder »

Huilbaby

Meestal is een baby snel te troosten en weet men als ouder op een gegeven moment wat er aan de hand is. Maar bij sommige baby’s helpt voeden, verschonen of koesteren niet. Ze blijven maar doorhuilen zonder dat je weet waarom. Er wordt gesproken van een huilbaby wanneer het kind meer dan 3 uur per dag huilt, voor meer dan 3 dagen per week en voor meer dan 3 weken.

Lees verder »

Babymassage

Babymassage is zowel voor jezelf als voor je baby genieten en ontspannend. Door het lichamelijke contact stimuleer je de gehele ontwikkeling, de doorbloeding van de huid en baby’s zintuigen. Door met regelmaat te masseren slaapt je baby rustiger, de spijsvertering wordt beter en vaak verminderen darmkrampjes en overstrekking. De band tussen jou en je baby wordt er door versterkt, je leert elkaar goed kennen waardoor je de signalen van je kindje eerder herkent.

Lees verder »