Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

peuters

Afwijkend looppatroon

Dit alles kan onderdeel van het beginnend lopen zijn, maar het komt ook regelmatig voor het afwijkend looppatroon blijft bestaan. Als uw kindje 2 maanden na aanvang van het lopen nog steeds een afwijkend looppatroon laat zien, is het goed om met ons contact op te nemen.

Lees verder »

Peutergym

Peutergym is er voor kinderen vanaf 1,5 tot 4 jaar waarbij ze samen met hun begeleider en met andere kinderen bewegen. De peuters krijgen spelenderwijs wisselende beweegsituaties aangeboden, waardoor ze uitgedaagd worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, rennen, springen, hangen, rollen, gooien en vangen.

Lees verder »