Corona III

Corona III

 

Afgelopen weken hebben de ontwikkelingen zich rondom het Coronavirus in een rap tempo opgevolgd.

Eind vorige week hebben kinderfysiotherapeuten vanuit hun beroepsgroep het advies gekregen om nog maar heel beperkt kinderen te zien.

De meeste ouders en hun kinderen begeleiden we op het moment op afstand, middels videobellen, Whatsapp, e-mail en telefonisch contact.

Wanneer wij het echt noodzakelijk vinden zien wij, na overleg met ouders, hun kind in de thuissituatie. Echter alleen als alle partijen geen symptomen van Coronabesmetting vertonen. Hierbij geven we op 1,5 meter afstand adviezen en doen we handelingen voor op een pop. Wanneer het noodzakelijk is om dichterbij te komen of het kind aan te raken, dragen we persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals voorgeschreven door het RIVM.