Corona IV

Corona IV

 

De maatregelen met betrekking tot het Coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april.

Voor onze praktijk betekent dit dat we onze werkwijze tot deze datum op onderstaande wijze voortzetten.

De meeste ouders en hun kinderen begeleiden we op het moment op afstand, middels videobellen, Whatsapp, e-mail en telefonisch contact.

Wanneer wij het echt noodzakelijk vinden zien wij, na overleg met ouders, hun kind in de thuissituatie. Echter alleen als alle partijen geen symptomen van Coronabesmetting vertonen. Hierbij geven we op 1,5 meter afstand adviezen en doen we handelingen voor op een pop. Wanneer het noodzakelijk is om dichterbij te komen of het kind aan te raken, dragen we persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals voorgeschreven door het RIVM.