Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Disclaimer

Staan er fouten op de site?

Wij hebben de informatie op deze website met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze website altijd veranderen. Uw en onze rechten en plichten staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan op deze website? Dan gelden de polisvoorwaarden.

Doet de website het niet (goed)?

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Doet de website het niet(goed)? Bijvoorbeeld als er een storing is. Of als internet het om een andere reden niet goed doet. Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Verwijzen wij naar andere websites?

Verwijzen wij op onze website of ergens anders naar andere websites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Wat als u ons een e-mail stuurt?

Krijgen wij uw e-mail niet op tijd? Of verwerken wij de e-mail niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die u ons elektronisch stuurt.