Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Huilbaby

Meestal is een baby snel te troosten en weet men als ouder op een gegeven moment wat er aan de hand is. Maar bij sommige baby’s helpt voeden, verschonen of koesteren niet. Ze blijven maar doorhuilen zonder dat je weet waarom. Er wordt gesproken van een huilbaby wanneer het kind meer dan 3 uur per dag huilt, voor meer dan 3 dagen per week en voor meer dan 3 weken.

Het huilen is een symptoom en slechts één van de kenmerken van een huilbaby. Naast het langdurige huilen zijn deze baby’s vaak onrustig en moeilijk te troosten als ze eenmaal overstuur zijn. Ze zijn vaak erg alert, schrikachtig en overstrekken hun lijfje. Huilbaby’s kunnen meestal moeilijk tegen verandering. Doordat ze snel van stemming kunnen veranderen, wordt hun gedrag erg onvoorspelbaar. Huilbaby’s vergen daardoor extra veel tijd en energie van ouders.

Kinderfysiotherapie bij baby’s

U kunt contact met ons opnemen wanneer:

Oorzaken van een huilbaby

Er kunnen vele verschillende oorzaken zijn waarom uw baby veel en langdurig huilt o.a.:

Observatie en onderzoek huilbaby

Middels een vraaggesprek brengen wij het huilgedrag van uw baby in kaart. Deze vragen hebben betrekking op het de prikkelgevoeligheid en regulatiemogelijkheden van uw baby, mogelijke lichamelijke oorzaken, de omgang met en de verzorging van uw baby en het hieraan gerelateerde huilen. Daarnaast vindt een uitgebreide observatie en een onderzoek plaats. Dit om een eventueel onderliggende lichamelijke oorzaak van het huilen al dan niet uit te sluiten.

Behandeling huilbaby

Het begeleiden van u als ouders staat voorop. Door middel van tips en adviezen m.b.t. verzorging en omgang van uw baby wordt samen met u geprobeerd om het huilen  te verminderen. Ook leert u op een juiste manier op het huilen van uw prikkelbare baby te reageren en ontdekt u wat uw baby nodig heeft om getroost te worden.

Uit onderzoek is gebleken dat met name rust en regelmaat, soms in combinatie met inbakeren en/of babymassage een duidelijke positieve invloed hebben op het gedrag van een huilbaby.

Verwijzing

Onze kinderfysiotherapeuten begeleiden huilbaby’s aan huis, aangezien de thuissituatie een goed beeld schetst over het dagelijks leven van uw baby. De zorgverzekeraar vergoedt behandeling aan huis wanneer uw arts een verwijzing afgeeft voor kinderfysiotherapie.

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zoek naar andere interessante artikelen