Huisreglement

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, consultatiebureau-arts, medisch specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Er vindt slechts 1 kinderfysiotherapeutische behandeling per dag plaats; dit geldt ook in de combinatie met Oefentherapie Mensendieck of Cesartherapie.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Behandelingen aan huis vinden alleen plaats op verzoek van consultatiebureau-arts, huisarts of medisch specialist.
 • Na iedere verwijzing wordt gerapporteerd aan consultatiebureau-arts, huisarts of medisch specialist. Bij DTF wordt gerapporteerd aan de huisarts. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend kinderfysiotherapeut.
 • U en uw kind hebben te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad of daarbuiten.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad te ontzeggen.