Intake en onderzoek

De behandeling wordt voorafgegaan door intake en onderzoek.

 

Na aanmelding wordt tijdens de intake wordt een vraaggesprek afgenomen om inzicht te krijgen in de hulpvraag en factoren die daarmee samenhangen.

 

Tijdens het onderzoek wordt de spontane motoriek en het motorisch gedrag van uw kind geobserveerd en worden er gestandaardiseerde testen afgenomen.

 

Om een zo compleet mogelijk beeld van het motorisch functioneren van uw kind te krijgen, kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau-arts, huisarts, leerkracht of medisch specialist. Hiervoor zijn meerdere afspraken nodig.

 

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met u als ouder(s )en/of uw kind en stelt een behandelplan op.

kinderfysiotherapie boxtel