Intake en onderzoek

De behandeling wordt voorafgegaan door intake en onderzoek.

Na aanmelding wordt tijdens de intake een vraaggesprek met je afgenomen om inzicht te krijgen in jouw hulpvraag en factoren die daarmee samenhangen.

Tijdens het onderzoek wordt geobserveerd hoe jij beweegt en worden er gestandaardiseerde testen afgenomen.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, kan het nodig zijn om informatie in te winnen bij je ouders, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met jou en/of je ouders/verzorgers en stelt een behandelplan op.

DSC_0022