Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut (kbf) gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Veel voorkomende klachten bij kinderen: 

 • broekplassen (van druppelverlies tot verlies van volledige plas)
 • heel vaak plassen
 • urineweginfecties ( mogelijk door een verkeerde manier van plassen)
 • bedplassen
 • broekpoepen
 • verstopping in de darmen (obstipatie)
 • buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
 • angst om te ontlasten of te plassen

Informatie voor ouders

Intake en onderzoek
Vooraf aan de eerste afspraak bij de kbf, zal u een vragenlijst toegestuurd worden. Hierin staan vragen over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om het probleem duidelijk te krijgen en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft. Wanneer u bij de kbf komt zal er eerst een gesprek zijn samen met u en uw kind. Hier wordt de hulpvraag besproken.

Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, zoals het lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen etc. Dit is nodig om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Verder zal er onderzoek zijn gericht op de bekkenbodemspieren en kan u gevraagd worden om enkele dagen een plas- en/of poepdagboek bij te houden.

Bekkenbodemspieren
De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Behandeling
Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Er wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt.

De therapie bij kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.
 • Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten
 • Oefentherapie gericht op:
  – algemeen lichaamsgevoel en beweging- bewust leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren- verbeteren van plas- en ontlastingstechniek- adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit- ontspannen ademhaling- ontspanning algemeen

De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet geoefend worden. De therapie vraagt dus veel motivatie, inzet en doorzettingsvermogen van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering/herstel.

Er is een aparte Informatiefolder voor kinderen zodat u uw kind kunt voorbereiden op een bezoek aan de kinderbekkenfysiotherapeut.

Verwijzing
Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed en valt buiten het eigen risico.

Aanvullende informatie
U kunt voor meer informatie ook terecht bij enkele landelijke organisaties die zich bezighouden met (bekken)fysiotherapie voor volwassenen en kinderen.

www.kngf.nl (Koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie)
www.nvfb.nl (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek)
www.nvfk.nl (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie)
www.urotherapie.nl
www.lwkbf.nl (Landelijke Werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie)

Of u kunt contact opnemen met Lieke Berings, kinderbekkenfysiotherapeut binnen Kinder- jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meijerijstad.
e l.berings@kinderfysiotherapieboxtel.nl
t 06-86886780