Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Kinder-jeugdfysiotherapie

Kinder-jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk die zich uitsluitend richt op de behandeling van kinderen en jongeren met houdings- en bewegingsgerelateerde problemen in de leeftijd van 0 – 18 jaar.

Door spelenderwijs te bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal verloopt dit vanzelf en zonder problemen. Echter bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling vertraagd of anders dan gebruikelijk. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Dit kan belemmerend werken in hun ontwikkeling op meerdere gebieden.


Door uw kind te observeren en te onderzoeken proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind.

Fysiotherapie bij kinderen en jongeren

Kinderen vragen een specifieke, eigen benaderingswijze. Onze kinderfysiotherapeuten beschikken over uitgebreide kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Zij houden rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Plezier in bewegen vinden wij erg belangrijk. Het spelelement is tijdens het oefenen duidelijk aanwezig. Bij de behandeling van uw kind wordt u als ouder duidelijk betrokken. Ook kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau-arts, leerkracht of medisch specialist.

Ook behandelen wij (sport)blessures, houdingsgerelateerde klachten, ademhalingsproblematiek en doen wij de nabehandeling van botbreuken Wij werken hulpvraaggericht en gaan samen met u en uw kind op zoek naar oplossingen die passend zijn in jullie situatie. 

Als bewegen en spelen niet vanzelf gaat

In sommige gevallen geeft de consultatiebureau-arts, de leerkracht, de huisarts of de medisch specialist het advies om contact met ons op te nemen. U kunt ook rechtstreeks, zonder verwijzing, contact met ons opnemen als u vragen heeft. Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn voor baby’s (0-2) jaar,  peuters (2-4 jaar), basisschoolkinderen (4-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar). Ook behandelen wij (sport)blessures, houdingsgerelateerde klachten, ademhalingsproblematiek en doen wij de nabehandeling van botbreuken. Wij werken hulpvraaggericht en gaan samen met u en uw kind op zoek naar oplossingen die passend zijn in jullie situatie.