Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Kinderfysiotherapie bij peuters

Wanneer het u als ouder opvalt dat uw peuter (2 tot 4 jaar):

kan er sprake zijn van een vertraagde of andere motorische ontwikkeling in vergelijking met peuters van dezelfde leeftijd. Vaak valt dit extra op als uw kind naar een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gaat.

Behandeling door onze kinderfysiotherapeuten kan ervoor zorgen dat deze signalen in en vroeg stadium verholpen of verminderd worden.

Afwijkend looppatroon

Als uw kindje net begint te lopen kan het zijn dat het naast het lopen op platte voetjes andere manieren van lopen laten zien:
Dit kan onderdeel zijn van het beginnend lopen, maar het komt ook regelmatig voor dat er een afwijkend looppatroon blijft bestaan. Als uw peuter 2 maanden na aanvang van het lopen nog steeds een afwijkend looppatroon laat zien, is het goed om contact met ons op te nemen.

Tenen lopen

Tenen lopen kan een normale variatie zijn van het looppatroon tot 2 jaar. Echter hoe langer uw kindje op de tenen loopt, hoe moeilijker dit looppatroon te corrigeren is met vervelende gevolgen zoals vaak vallen, moeilijk evenwicht kunnen bewaren en verkorting van de kuitmusculatuur.

Doorgezakte voetjes

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het ‘staan’ met doorgezakte voetjes staat of zelfs alleen maar op de binnenkant van hun voetjes staan. Door het oefenen van het staan en lopen neemt dit vaak af, maar in sommige gevallen gebeurt dit niet of te weinig en ondervinden ze problemen bij het los gaan lopen.

Met voetjes naar binnen of buiten lopen

Kinderen die net beginnen te lopen en naar binnen gaan lopen met de voetjes, zitten vaak in een W-zit of televisiezit. Het kan zijn dat uw kind een verminderde kracht in de benen heeft, hypermobiel is, een afwijkend stand in de voet, knie of heup heeft of een afwijkende draaiing in het onderbeen en/of bovenbeen. Onze fysiotherapeuten kijken naar lichamelijke oorzaken van het naar binnen of naar buiten lopen, waarbij de motorische ontwikkeling in kaart wordt gebracht.

Peutergym

Door spelenderwijs te bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal verloopt dit vanzelf en zonder problemen. Echter bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling vertraagd of anders dan gebruikelijk. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Dit kan belemmerend werken in hun ontwikkeling op meerdere gebieden.

Door uw kind te observeren en te onderzoeken proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind.