Klachten

Indien u een klacht heeft, horen wij deze ook graag. Zo kunnen wij met u kijken hoe we een oplossing kunnen bieden en onze kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Heeft u een klacht over uw kinderfysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met een van onze andere kinderfysiotherapeuten.

 

Mocht u een klacht over onze praktijk hebben dan vindt u op de consumentensite www.defysiotherapeut.com informatie over wat u met een klacht kunt doen.

 

Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van de klachtenregeling van onze beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie),