Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Schrijfproblemen

In groep 1 en 2 ontwikkelen kinderen op school hun fijnmotorische vaardigheden door een gevarieerd aanbod van kleutervaardigheden zoals tekenen, kleuren, knippen, vouwen, plakken en hanteren van kleine materialen. Aan het einde van groep 2 worden kinderen voorbereid op het schrijven middels voorbereidende schrijfoefeningen. In groep 3 leren kinderen schrijven. Aanvankelijk de losse letters en daarna het verbonden schrift.

Hierbij kunnen zich allerlei problemen voordoen:

Hierbij kunnen zich allerlei problemen voordoen:

In al deze gevallen kan een kinderfysiotherapeut bepalen of hulp nodig is en waaruit een mogelijke behandeling exact uit moet bestaan.

Kinderfysiotherapie fijne motoriek 

Wanneer de hulpvraag van u of de leerkracht van uw kind één of meerdere van  bovenstaande problemen omvat, bent u bij ons aan het juiste adres voor onderzoek en/of behandeling.


Onze kinderfysiotherapeuten kunnen in kaart brengen waarom uw kind moeite heeft met het uitvoeren van fijnmotorische vaardigheden, voorbereidende schrijfoefeningen en /of het schrijven. Wanneer er een motorische oorzaak gevonden wordt voor de hulpvraag kan kinderfysiotherapeutische behandeling opgestart worden.

Observatie en onderzoek

De fijne motoriek en schrijfmotoriek van uw kind worden middels verschillende motorische testen en observaties onderzocht. Soms is ook onderzoek van de grove motoriek wenselijk. Er kan u gevraagd worden om schrijfwerk van school mee te brengen. Ook wordt u gevraagd of er sprake is van aanverwante problemen zoals concentratie- en taalproblemen (b.v. dyslexie)


Zo nodig nemen wij na overleg met u, contact op met de leerkracht van uw kind om de hulpvraag verder in kaart te brengen en aanverwante problemen, b.v. dyslexie, uit te vragen.

Behandeling fijne motorische problemen

Afgestemd op de hulpvraag en hetgeen tijdens onderzoek naar voren komt, wordt een behandelplan voor uw kind opgesteld.

Voorbeelden uit een behandelplan kunnen zijn:

De behandeling vindt plaats in de praktijk, maar in sommige gevallen ook op de school van uw kind. Naast behandeling door de kinderfysiotherapeut wordt bekeken in hoeverre u samen met uw kind thuis kunt oefenen voor een sneller resultaat.


Ook wordt met de leerkracht van uw kind afgestemd waar hij/zij op kan letten en hoe hij/zij uw kind hulp kan bieden.

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zoek naar andere interessante artikelen