Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Ondersteuning op scholen

Het kan voorkomen dat een behandeling beter op school kan plaatsvinden: