Ondersteuning op scholen

Het kan voorkomen dat een behandeling beter op school kan plaatsvinden:

kinderfysiotherapie boxtel
  • wanneer uw kind op school zit op HUB noord-brabant (locatie Boxtel), bestaat er de mogelijkheid dat de behandeling op school plaatsvindt. Het onderzoek voorafgaand aan de behandeling vindt echter altijd in de praktijk plaats. HUB Noord-Brabant, locatie Boxtel, De Tijvert 7 is een dependance van de praktijk.
  • wanneer uw kind op het regulier en speciaal basisonderwijs zit, kan in overleg met Intern Begeleider, leerkracht en ouders ervoor gekozen worden om de behandeling op school te laten plaatsvinden. Ook hier geldt dat onderzoek voorafgaand aan de behandeling op de praktijk plaats vindt.