Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Prematuur en dysmatuur baby

Een zwangerschap duurt gemiddeld 37 tot 40 weken. We spreken van vroeggeboorte of prematuriteit wanneer uw baby geboren wordt bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken. Deze baby’s worden prematuren genoemd. Een vroeggeboorte met de duur van minder of gelijk aan 32 zwangerschapsweken wordt als extreme prematuriteit gedefinieerd. Ongeveer 7% van de baby’s wordt prematuur geboren.

Dysmatuur baby

Men spreekt van dysmature baby’s als baby’s geboren worden met een lager gewicht dan verwacht wordt voor de duur van de zwangerschap. Dit kan allerlei oorzaken hebben zoals een zwangerschapsvergiftiging, een meerlingzwangerschap, een niet goed werkende of loslatende placenta, een groeistoornis of een stofwisselingsziekte bij de baby. Ook prematuur geboren baby’s kunnen dysmatuur zijn.

Problemen dysmatuur

De problemen die bij dysmature kinderen voorkomen, komen in vele opzichten overeen met de problemen die prematuur geboren baby’s hebben. Met uitzondering van de ademhalingsproblemen. Die worden bij dysmature baby’s minder vaak gezien. Kenmerken (of symptomen of gevolgen):

Prematuriteit kan gepaard gaan met problemen die ontstaan door onrijpheid van de hersenen, het hart, de longen, de darmen en het afweersysteem.

Hierdoor is de kans op een ontwikkelingsachterstand verhoogd. Hoe vroeger uw baby geboren is, hoe groter het risico is op problemen:

Problemen prematuur

Wanneer baby’s te vroeg geboren worden, missen ze het laatste deel van de zwangerschap waarin baby’s weinig ruimte hebben om te bewegen en in een gebogen houding liggen. Baby’s die na 37 weken geboren worden, blijven de eerste weken in deze gebogen houding liggen en strekken armen en benen nog niet helemaal. Dat is normaal. Als uw baby te vroeg geboren wordt, had hij/zij tot op dat moment meer bewegingsvrijheid en een minder gebogen houding in de baarmoeder. Ook heeft uw baby nog niet zoveel spierkracht ontwikkeld.


De kans is dan groot dat uw premature baby zich onder invloed van de zwaartekracht gaat (over)strekken en/of een voorkeurshouding gaat ontwikkelen. Ook is het zenuwstelsel van uw premature baby vaak nog onvoldoende ontwikkeld om alle prikkels goed te kunnen verwerken , waardoor ze sneller overprikkeld zijn. Dit kan tevens een oorzaak van het (over)strekken zijn. Wanneer uw baby zich (over)strekt ontwikkelt hij/zij zich motorisch vaak vertraagd en niet optimaal.

Kinderfysiotherapie

Wanneer uw kind prematuur en/of dysmatuur geboren is en er opvallendheden zijn in zijn/haar motorische ontwikkeling (o.a. voorkeurshouding, (over)strekken, motorische achterstand), en/of prikkelverwerking, bent u bij ons aan het juiste adres.

Als kinderfysiotherapeut zijn we gespecialiseerd in het onderzoeken, begeleiden en behandelen van problemen in de motorische ontwikkeling en/of problemen met de prikkelverwerking.

Observatie en onderzoek

We beginnen met een vraaggesprek waarmee we een beeld willen krijgen hoe het met u en uw baby tijdens en sinds de geboorte gegaan is. Wat gaat goed en waar in de ontwikkeling ondervindt uw baby problemen? Daarna gaan we samen met u kijken wat uw baby goed kan en waar hij/zij wat meer moeite mee heeft. We hebben hiervoor een aantal tests tot onze beschikking.


Eén van onze therapeuten heeft een speciale opleiding gevolgd om de Test of Infant Motor Performance (TIMP) af te kunnen nemen. Deze test is geschikt voor baby’s die geboren zijn na 34 weken zwangerschap tot een (gecorrigeerde) leeftijd van 17 weken. Als uw baby prematuur geboren is dan corrigeren we altijd de leeftijd naar de aanvankelijk uitgerekende geboortedatum bij het berekenen van de scores. De test geeft informatie over de motorische ontwikkeling, meet verandering in de tijd en heeft een goede voorspellende waarde voor de motorische ontwikkeling op latere leeftijd.

Behandeling prematuur en dysmatuur 

Uit het onderzoek volgt een behandelplan waarbij doelen kunnen zijn:

Tijdens de behandelingen geven wij u adviezen over hoe u het best met uw baby kunt omgaan gedurende de dag. Dit kunnen adviezen zijn hoe u uw baby het best kunt:

en hoe u overprikkeling van uw baby kunt voorkomen. Ook laten wij u zien welke oefeningen u met uw baby kunt doen.

We nemen de normale motorische ontwikkeling als uitgangspunt. We kijken bij iedere behandeling hoe ver uw kindje is in de motorische ontwikkeling is en sluiten hier met onze adviezen en oefeningen aan.

 Neem contact op

Heeft u een prematuur of dysmatuur geboren kindje en bent u nieuwsgierig of uw kindje een goede motorische ontwikkeling heeft? Kom dan gerust bij ons langs voor een screening en/of onderzoek. Mocht het nodig zijn, kunnen we uw kindje behandelen.

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zoek naar andere interessante artikelen