Privacy beleid

Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

In de AVG heeft u als burger rechten, wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. U heeft de mogelijkheid gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.