Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Regelzaken

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op achttien behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na achttien behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Dit kunt u in uw zorgpolis terugvinden of bij uw zorgverzekeraar informeren. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed. 

Basisverzekering fysiotherapie kind

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op achttien behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na achttien behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Dit kunt u in uw zorgpolis terugvinden of bij uw zorgverzekeraar informeren. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed. 

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Uw rekening wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. U krijgt geen factuur van ons. Voor vergoedingen fysiotherapie ga naar:  https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie

Intake en onderzoek

€ 45,-

Zitting kinderfysiotherapie

€ 45,-

Zitting kinderfysiotherapie

inclusief toeslag uitbehandeling

€ 60,-

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 50,-

Deze tarieven gelden voor: 

Niet nagekomen afspraken

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Wij zullen dan meteen een nieuwe afspraak met u inplannen, zodat de tijd tussen twee afspraken niet te lang wordt. 

Bij het niet afzeggen of afzeggen binnen 24 uur vooraf aan de afspraak behoudt de kinderfysiotherapeut het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

hoe komt u bij ons?

Er zijn twee manieren om bij ons terecht te komen:

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar mits de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut. 

Wanneer u uw kind voor het eerst bij de kinderfysiotherapie aanmeldt zonder verwijsbrief, volgt er een telefonische screening. Dit houdt in dat de kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen van uw kind op het terrein van de kinderfysiotherapeut thuishoren. Wanneer dat het geval is wordt er onderzoek ingepland.

klachten

Indien u een klacht heeft, horen wij deze ook graag. Zo kunnen wij met u kijken hoe we een oplossing kunnen bieden en onze kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Heeft u een klacht over uw kinderfysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met een van onze andere kinderfysiotherapeuten.

 

Mocht u een klacht over onze praktijk hebben dan vindt u op de consumentensite www.defysiotherapeut.com informatie over wat u met een klacht kunt doen.

 

Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van de klachtenregeling van onze beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie),

Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en hun ouders tevreden over ons zijn. De mate van tevredenheid wordt uitgevraagd door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Voor onze praktijk wordt dit onderzoek uitgevoerd door ZorgDNA.


Voor aanvang van de behandeling wordt u hiervoor gevraagd al dan niet toestemming te geven.


Indien u toestemming geeft krijgt u na afloop van de behandeling via de e-mail een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd.

Privacyverklaring

Voor meer informatie over ons huisreglement en bejegeningreglement kijkt u hier. Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 In de AVG heeft u als burger rechten, wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. U heeft de mogelijkheid gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.