Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Scoliose

Scoliose is een 3D zijdelingse verdraaiing en verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat een bocht in de wervelkolom en deze draait om zijn eigen as. De wervelkolom kan naar één kant krom groeien (verkromming), waardoor er één bocht ontstaat, ook wel C-scoliose genoemd. Maar meestal ontstaan er twee bochten, S-scoliose genaamd.

Oorzaken scoliose

Een structurele scoliose is weer onder te verdelen in een scoliose zonder aanwijsbare oorzaak (idiopatisch) en een scoliose met een aanwijsbare oorzaak (niet-idiopatisch). In 80% van de gevallen is een scoliose idiopatisch. Deze vorm van scoliose ontstaat vaak in de vroege puberteit en kan door de groeispurt van uw kind snel in ernst toenemen. Oorzaken van een niet-idiopatische scoliose kunnen o.a. aangeboren wervelafwijkingen of spierziekten zijn. Maar de scoliose kan ook ontstaan als gevolg van een open ruggetje (spina bifida).

Kenmerken (of symptomen) scoliose

Kinderfysiotherapie voor scoliose

Onze kinderfysiotherapeuten kijken naar de stand van het gehele lijf van uw kind en onderzoeken of er sprake is van een functionele of structurele scoliose. Zij gaan na hoe de beweeglijkheid van de rug is en hoe goed de spieren van de romp ontwikkeld zijn. Ook schatten zij de grootte van de hoek van de verkrommingen in en gaan zij na of er sprake kan zijn van een onderliggende oorzaak.

De kinderfysiotherapeutische begeleiding bestaat na een intensieve oefenperiode, meestal uit controle afspraken 1-2x per jaar. Hierbij wordt de mate van verkromming van de rug, de beweeglijkheid van de rug, de kracht van de rompspieren en de houding geëvalueerd. Soms wordt opnieuw een intensieve oefenperiode opgestart of bij verergering van de verkromming wordt een kind doorverwezen naar de huisarts voor verder onderzoek.

Afhankelijk van de grootte van de hoek kan de arts het advies geven voor verschillende behandelmethodes:

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zoek naar andere interessante artikelen