Bel voor vragen of meld je meteen aan!
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Sensorische Informatieverwerking

In onze huidige, drukke maatschappij heeft de verwerking van prikkels een steeds grotere impact op het functioneren van een kind. Overal om hen heen ervaren ze zintuiglijke prikkels waar ze mee moeten leren omgaan. Prikkels zoals geluid, zicht, tast, smaak, geur en bewegen.

Als een kind problemen heeft met de sensorische informatieverwerking (SI) kan een kind niet goed reageren op de zintuiglijke prikkels die binnenkomen. Een goed ontwikkelde prikkelverwerking is een basisvoorwaarde voor allerlei vaardigheden, waaronder leren, spelen, sporten of zindelijkheid.


SI is het vermogen om:

Een zintuiglijk prikkelverwerkingsprobleem

Alle zintuigen worden tegelijkertijd door je lichaam ingezet bij het uitvoeren van activiteiten. Bij kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking worden prikkels anders waargenomen en werken de zintuigen niet goed samen. 

Voor meer informatie: www.nssi.nl

Als de zintuigen op de juiste wijze waarnemen, weet het lichaam dat het ‘veilig’ is om een bepaalde activiteit uit te voeren. Daardoor is het leuk om een activiteit uit te voeren en zal het kind kunnen leren. Als de zintuiglijke signalen te zwak zijn en het lichaam niet waarschuwt voor gevaar kan een handeling onveilig worden. Als de zintuiglijke signalen te sterk zijn zal het kind te snel reageren alsof hij in gevaar is en zal dan iets niet durven of kunnen. Een zintuiglijk prikkelverwerkingsprobleem heeft daarom grote invloed op de motorische, spraak-/taal en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.


Voorbeelden van gedrag bij kinderen dat kan wijzen op een probleem met de sensorische informatieverwerking:

Kortom:

Een zintuiglijk prikkelverwerkingsprobleem kan aan de basis liggen van:

Er is sprake van een echt probleem als:

Wat kan een kinderfysiotherapeut betekenen?

Intake, observatie en onderzoek

Eén van onze kinderfysiotherapeuten is gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerkingsproblematiek.

Door een intake, observatie en onderzoek brengt zij het probleem van het kind en de hulpvraag in kaart.

Er vindt een gesprek plaats met de ouders en het kind, om te achterhalen in welke situaties de problemen met name voorkomen. Vaak wordt ook de leerkracht om informatie gevraagd en/of vindt er een observatie op school plaats.

Daarnaast vindt afname van de Sensory Profile (SP-NL) plaats. De Sensory Profile is een vragenlijst die de informatieverwerking vanuit de verschillende zintuigsystemen onderzoekt:

Door middel van de SP-NL kan de prikkelverwerking geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt worden.


Dit onderzoek kan het kind en de omgeving (ouders/school) helpen inzicht te geven in wat het kind ervaart en hoe hiermee om te gaan. Er is vaak onbegrip vanuit de omgeving en frustratie bij het kind zelf, want het is geen kwestie van niet willen maar van echt niet kunnen. 

Behandeling sensorische prikkelverwerkingsproblematiek

Ouders/verzorgers en school worden actief bij het behandeltraject betrokken.

Adviezen voor in de thuis- en schoolsituatie zijn onderdeel van het behandelplan waarbij de prikkelbehoefte van het kind leidend is. Daarnaast kan de behandeling gericht zijn het aanleren van dagelijkse handelingen en zelfstandig leren functioneren.

Dit wordt gedaan door een speelse situatie te creëren waarin het kind op zijn eigen niveau aangesproken wordt en uitgedaagd wordt om op een hoger niveau te functioneren. Hier worden de verschillende zintuigelijke en motorische processen geïntegreerd.

Er kunnen verschillende compensatie strategieën aangeleerd worden zodat het kind deze zelf kan toepassen, zoals bijvoorbeeld dempingstechnieken: onder andere diepe druk en friemelen. Ook kan de omgeving worden aangepast zoals bijvoorbeeld het dragen van verzwaarde kleding of het inzetten van een wiebelkussen.

Deel dit bericht!

Zoek naar andere interessante artikelen