Toestemming minderjarigen

Kinder- Jeugdfysiotherapie Boxtel, Sint-Oedenrode, Meierijstad verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hiervoor wordt u voor aanvang van de intake door de kinderfysiotherapeut verzocht een toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.