Verslaglegging

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met je besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Het geheel  wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag.

Dit verslag ontvang je middels een beveiligde e-mail verbinding.

In sommige gevallen ontvang je echter geen onderzoeksverslag maar een behandelverslag na afsluiting van de behandeling.

De huisarts ontvangt in alle gevallen kopie van dit verslag.

kinderfysiotherapie boxtel