Verslaglegging

De bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek worden met u besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld. Het geheel  wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag.

Dit verslag ontvangt u middels een beveiligde e-mail verbinding.

In sommige gevallen ontvangt u echter geen onderzoeksverslag maar een behandelverslag na afsluiting van de behandeling.

De huisarts ontvangt in alle gevallen kopie van dit verslag.

kinderfysiotherapie boxtel