Bel voor vragen of meld je meteen aan!

Als spelen en bewegen niet vanzelf gaat

Voorkeurshouding en afplatting schedel

Wanneer een baby zijn of haar hoofdje langere tijd het liefst naar links, naar rechts of juist in het midden houdt, spreekt men van een voorkeurshouding. Deze houding leidt tot een asymmetrische ontwikkeling. Ook kan het nog zachte schedeltje aan de zijkant en/of achterkant afgeplat raken op de plek waar het de meeste tijd op ligt. Wanneer hier niets aan gedaan wordt kan dit leiden tot permanente afplatting of scheefgroei van de schedel.

Oorzaken voorkeurshouding baby

Wanneer een baby zijn of haar hoofdje langere tijd het liefst naar links, naar rechts of juist in het midden houdt, spreekt men van een voorkeurshouding. Deze houding leidt tot een asymmetrische ontwikkeling. Ook kan het nog zachte schedeltje aan de zijkant en/of achterkant afgeplat raken op de plek waar het de meeste tijd op ligt. Wanneer hier niets aan gedaan wordt kan dit leiden tot permanente afplatting of scheefgroei van de schedel.

Behandeling voorkeurshouding baby

Vaak merken ouders/ verzorgers en/of het consultatiebureau de voorkeurshouding op. Kinderfysiotherapeutische begeleiding kan ervoor zorgen dat de voorkeurshouding doorbroken wordt en de afplatting van het hoofd vermindert. Om de afplatting/scheefheid van het hoofdje goed in kaart te kunnen brengen, kunnen onze kinderfysiotherapeuten gebruik maken van een meting, genaamd plagiocephalometrie (hyperlink maken met deze tekst: Plagiocephalometrie (PCM) is een meetmethode om de vorm van de schedel op een eenvoudige wijze vastleggen. Er worden verschillende vormen onderscheiden zoals een scheve afplatting (plagiocephalie) en een afplatting van de achterzijde (brachycepahlie). PCM kan gebruikt worden om de mate van scheefheid of afplatting vast te stellen en te evalueren. Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de grootste omtrek van het hoofd. Afhankelijk van de meetresultaten en verloop van de kinderfysiotherapeutische behandeling kan verwijzing naar de kinderarts plaatsvinden voor helmredressie)  De behandeling vindt bijna altijd plaats in de thuissituatie. Dit geeft een goed beeld van het dagelijks leven van uw baby en adviezen kunnen op deze manier aan de thuissituatie aangepast worden. Voor behandeling aan huis is een verwijzing van een (consultatiebureau)arts nodig.


De kinderfysiotherapeut bekijkt samen met u:

en geeft adviezen en/of oefeningen m.b.t.:

Wanneer de kinderfysiotherapeut het nodig acht kan deze u adviseren om uw baby door een kindermanueeltherapeut of osteopaat te laten onderzoeken en waar nodig te behandelen. Wanneer uw kind wordt gezien door beide therapeuten zal dit altijd in nauw overleg met elkaar gebeuren en worden de adviezen op elkaar afgestemd.

Mocht u vragen hebben over uw baby of u ongerust voelen, neem gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij wat voor u betekenen.

Helm

Een natuurlijk beloop heeft de voorkeur t.o.v. helmredressie. Uit onderzoek blijkt dat het dat met helmtherapie de asymmetrie van het hoofd sneller normaliseert, maar dat onduidelijk is of de mate van asymmetrie bij kinderen die helmtherapie hebben gehad op latere leeftijd significant verschilt van die kinderen die geen helm hebben gehad. Negatieve effecten van een helm zijn huidproblemen, drukplekken, warmtestuwing, overmatig zweten, gewicht van de helm en voor ouders zijn er nadelen zoals verschonen, minder gemakkelijk knuffelen en frequente consulten bij orthopedisch instrumentmaker.

Verwijzing kinderfysiotherapie

Kinderen onder de 2 jaar worden vaak in de thuissituatie gezien door de kinderfysiotherapeut aangezien de thuissituatie een goed beeld schetst over het dagelijks leven van uw baby. De zorgverzekeraar vergoedt behandeling aan huis wanneer een arts een verwijzing afgeeft voor kinderfysiotherapie.

Deel dit bericht!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zoek naar andere interessante artikelen