Zit Met Pit!

Kinderen brengen steeds meer tijd zittend door. Zowel op school als thuis en vaak achter een scherm. Dit kan leiden tot overbelasting en pijnklachten. Als kinderfysiotherapeuten behandelen we daardoor steeds vaker jonge kinderen met klachten in rug, nek en schouders. Het is ons doel om kinderen goede zithouding aan te leren een gezonde balans te vinden tussen zitten en bewegen. Hoe jonger ze zich bewust worden van een goede houding en het nut van regelmatig bewegen, des te beter zijn ze voorbereid op een lang en productief leven.

 

Zit met Pit! is een lesprogramma dat is opgebouwd rondom het stripfiguurtje Pietje Pit. Hij laat zien hoe het moet en nodigt de kinderen uit om met hem mee te doen.

Het lespakket is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 van het basisonderwijs, gericht op het aanleren van een goede zithouding in combinatie met gezond gedrag rondom beeldschermgebruik.

De lessen zijn praktisch, afwisselend en interactief. Na iedere les krijgen de kinderen een ouderbrief mee naar huis, zodat ook ouders direct betrokken worden.

Zit met Pit! is zo ontwikkeld dat kinderen, leerkrachten en ouders sámen in beweging komen.

 

Wij verzorgen ook in company trainingen voor leerkrachten.

Zit met Pit! is een erkende interventie binnen De Gezonde School .

 

Neem contact met ons op om te weten te komen op dit lesprogramma of de school van uw kind gegeven wordt.